Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης, με διαβαθμίσεις και καλύπτοντας τις απαιτήσεις του οργανισμού σας.

Το εύρος της υπηρεσίας μας ευρύνεται από εργάτες που δεν έχουν ασχοληθεί ξανα με την εργασία σε ύψος, μέχρι σε πιο έμπειρους τεχνικούς που επιθυμούν να διευρύνουν και να εξελίξουν τη γνώση και την ικανότητα τους  στην αναρρίχηση.

Χρησιμοποιούμε τις δικές μας εγκαταστάσεις, οπού μπορούμε να προσαρμόσουμε την εκπαίδευση που παρέχουμε στις εκάστοτε απαιτήσεις.

Το κέντρο εκπαίδευσης μας βοηθάει επαγγελματίες από διάφορους κλάδους της βιομηχανίας να εξελίξουν τη γνώση και την εργασιακή απόδοση τους.

Ο στόχος μας είναι συγκεκριμένος: Να συνδέσουμε την γνώση με την πράξη και κατά συνέπεια με την εργασιακή απόδοση.

error: Content is protected !!