Εργασίες σε στάδια / γήπεδα

Εργασίες σε στάδια / γήπεδα

Το πεπειραμένο προσωπικό μας εχει βοηθήσει τους συνεργάτες μας, σε διάφορα έργα εγκατάστασης ή συντήρησης και επισκευής σταδίων.

Η εμπειρία της ομάδας μας συμβαδίζει με τις απαιτήσεις σας και παρουσιάζει ένα θετικό αποτέλεσμα με σεβασμό στο χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες εργασίας κάθε έργου.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα το παρακάτω φάσμα υπηρεσιών

Συντήρηση Σκέπαστρων

Εγκατάσταση Καλλυμάτων Σκεπάστρων

Ηλεκτρολογικές εργασίες συντηρησεως (Φωτισμοί, Κλιματισμός, Ηχεία)

Εργασίες Καθαρισμού

Βαφές

Συντήρηση και καθαρισμός Παραθύρων

error: Content is protected !!