Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Δέσμευση μας στην Ασφάλεια

Επικεντρωνόμαστε στην ασφάλεια πριν από οτιδήποτε άλλο, και επικεντρωνόμαστε σε αυτό ως οδηγό, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με εργασία σε μεγάλα υψόμετρα.

Με βάση αυτήν την αξία, καθοδηγούμε τη δουλεία μας και την νοοτροπία των διεργασιών μας, προς μια πρακτική προσέγγιση προσανατολισμένη στην ασφάλεια.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε χώρους εργασίας χωρίς ατυχήματα και να δεσμευθούμε στη προσφορά βέλτιστων συνθηκών εργασίας ειδικά σε ότι αφορά την ασφάλεια και την υγεία. Για αυτόν τον λόγο, κοιτάμε συνεχώς πέρα από τις τυπικές παραδοχές και προσπαθούμε να εξελίξουμε μόνιμα την εργασιακή μας προσέγγισή, πάντοτε επικεντρωμένοι στην ασφάλεια.

Θεωρούμε την ασφάλεια αποτέλεσμα αυξημένης ευαισθητοποίησης και απαιτούμε υψηλό επίπεδο ασφάλειας στις διαδικασίες, τις εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες μας και τη νοοτροπία των εργαζομένων μας.

Επιπλέον, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των εργαζομένων, των εργολάβων, των πελατών και του τοπικού περιβάλλοντος και μεταβιβάζουμε αυτήν την αρχή δράσης σε ολόκληρη την οργανωτική μας δομή .

 

Δέσμευση

Χρησιμοποιούμε μόνο εγκεκριμένο εξοπλισμό ασφαλείας, ο οποίος παρακολουθείται συνεχώς έναντι της κατάστασής του και της κατάστασης φθοράς. Διασφαλίζουμε ότι όλοι οι εξοπλισμοί ελέγχονται επίσης διεξοδικά πριν και μετά από κάθε έργο.

Κάνουμε συνεχείς επενδύσεις σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, ωστε για να υιοθετήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και τις πιο προηγμένες τεχνολογίες για την ασφάλεια των ανθρώπων. Όλα αυτά γίνονται με σκοπό την επίβλεψη της ασφάλειας των ανθρώπων και των εγκαταστάσεων σε οποιοδήποτε περιβάλλον κι αν λειτουργούμε.

Η ασφάλεια δεν προκύπτει τυχαία αλλά είναι το αποτέλεσμα της επιμελούς προσοχής σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, από τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους.

Ο μόνος τρόπος για να διανυθεί ένα μονοπάτι ασφάλειας, με επιτυχία είναι μέσω συνεχούς δέσμευσης. Είναι αυτό που κάνει τις πρακτικές ασφάλειας ουσιαστικές παρά μηχανικές, εμπνέοντας έτσι τη Διοίκηση και τους υπαλλήλους μας να συμβάλουν προσωπικά στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας και στην ασφάλεια των πρακτικών και λειτουργιών μας.

PERSONNEL

Our Certifications

error: Content is protected !!