Χτίσιμο και μονώσεις

Χτίσιμο και μονώσεις

Το Rope access μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην κατασκευή, ανέγερση  και στη συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων.

Το Rope Access παρέχει μία διαδικασία εργασίας, η οποία συμμορφώνεται με τις μεμονωμένες ανάγκες και προτιμήσεις κάθε έργου, προσφέροντας παράλληλα ένα γρήγορο σύστημα εφαρμογής, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το οικονομικό κόστος και την κατανάλωση χρόνου που σχετίζεται με τη συντήρηση κτιρίων.

Σε συνεργασία με κατασκευαστές και εργολάβους πραγματοποιούμε

πολλαπλές εργασίες συντήρησης κτιρίων, καταργώντας έτσι την απαίτηση για δαπανηρούς γερανούς και στάσεις ενώ παράλληλα προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες και τους περιορισμούς του εκάστοτε έργου.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα το παρακάτω φάσμα υπηρεσιών

Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

Εργασίες Συντηρήσεως

Εργασίες Καθαρισμού

Βαφές

Μετεγκατάσταση Καμινάδων

Υδραυλικές εργασίες

Συντήρηση και καθαρισμός Παραθύρων

error: Content is protected !!